תקנון הסטודיו

חברת תומי פרופשיונל פילאטיס בע"מ ח.פ 516297520 – להלן "מתחם FRIENDS"

מנוי – כל חבר או חברה במתחם FRIENDS שנרשמו כלקוחות מן המניין והסדירו תשלום.

אפליקציה – אפליקציה ייעודית של מתחם FRIENDS שמהווה בסיס התקשרות בין מתחם FRIENDS למנויים.

אמצעי התקשרות עם מתחם FRIENDS: טל' –  054-9575724 דוא"ל – sharon@fitnessjobs.co.il

 1. הצהרת בריאות: באחריות המנוי לחתום על הצהרת הבריאות.
 2. באחריות המנוי להודיע לצוות הקבלה במתחם באמצעות אמצעי ההתקשרות באופן מידי על כל שינוי במצב הבריאותי.
 3. הרשמה וכניסה לשיעורים תתאפשר רק למי שברשותה/ו מנוי בתוקף. החברות ב מתחם FRIENDS הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
 4. המנוי משולם בהוראת קבע בכרטיס אשראי ומתחדש אוטומטית חודש בחודשו.
 5. לא יתקבלו החזר על תקופת מנוי או שיעורים שלא נוצלו.
 6. יש להירשם לשיעורים מראש באמצעות האפליקציה.
 7. ניתן לבטל השתתפות במסגרת הזמנים כמפורט להלן:
  שיעורי בוקר יבוטלו עד השעה 22:00 ביום הקודם לשיעור.
  שיעורי ערב יבוטלו עד השעה 12:00 באותו היום.
  אי ביטול ייחשב כמימוש.
 8. ניתן להשלים שיעור שבוטל כל עוד יש מנוי בתוקף ובמהלך אותו החודש בלבד על בסיס מקום פנוי.
 9. ניתן להקפיא את המנוי בהתראה כתובה באמצעות אמצעי ההתקשרות עם הסטודיו 14 ימים מראש.
 10. מינימום ימי ההקפאה – 7 ימים לפחות.
 11. קיזוז ימי ההקפאה בתשלום יבוצע בחודש העוקב לאחר מכן.
 12. לא תאושר הקפאה באופן רטרואקטיבית ולא תתקבל בקשה על הקפאה בדיעבד.
 13. ביטול המנוי יעשה בהודעה מוקדמת כתובה של 30 ימים מראש באמצעות אמצעי ההתקשרות עם הקבלה במתחם FRIENDS.
 14. הודעת הביטול תחשב מיום קבלת ההודעה. משך טיפול בבקשת הביטול – 7 ימי עסקים.
 15. המנוי יהיה בתוקף בתקופת ההודעה המוקדמת.
 16. מתחם FRIENDS מצולם ומוקלט באמצעות מצלמות גלויות.
 17. מתחם FRIENDS מסיר אחריות על אובדן, נזק או גניבת חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר של המנויים ואורחיהם. יש להימנע מהשארת חפצים יקרי ערך במתחם.
 18. יש לעשות שימוש זהיר ונאות בציוד ומכשור המתחם ואך ורק בהתאם להנחיית צוות המתחם.
 19. אין להיכנס לחללי המתחם ללא אישור הצוות.
 20. השיעור מתחיל בדיוק בזמן. לא תתאפשר כניסה לשיעור שהתחיל. יש להקדים ולהגיע לשיעור 5 דק' לפחות קודם למועד תחילת השיעור ולהמתין במתחם הקבלה.
 21. משך כל שיעור משתנה בין 30 דק' ל 55 דק'. הזמנים יצוינו באפליקציה.
 22. יש להגיע לכל שיעור בבגדי ספורט ונעלי ספורט. למעט בסטודיו לפילאטיס מכשירים שבו תתאפשר כניסה עם גרביים בלבד. (מומלץ להגיע עם גרביים שמונעות החלקה)
 23. חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים, כמו כן, אין לנהל שיחות חולין במהלך השיעור.
 24. הנהלת מתחם FRIENDS שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות פעילות המתחם, את השיעורים והמדריכים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת למנויים. יש להתעדכן בכל עת באפליקציה.
 25. הנהלת מתחם FRIENDS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של מנוי מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, יזוכה המנוי בהחזר כספי ליתרת תקופת המנוי.
 26. הנהלת מתחם FRIENDS רשאית לסגור את המתחם עד 14 ימים בשנה מעבר לימים המחייבים סגירה על פי חוק.
 27. חתימה על טופס זה מהווה הסכמה לשליחת הודעות טקסט מעת לעת וקבלת חשבונית במייל/ הודעת טקסט.

אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון מתחם FRIENDS, הבנתי את האמור ואני מתחייב/ת לקיים הוראותיו.